O naší školičce

Naše MŠ má jednu smíšeno třídu pro děti od 2 - 6 let, případně s odkladem školní docházky. Třída je tvořena jednou prostornou místností pro hru. Ložnice, šatna, umývárna a toalety jsou situované zvlášť. V ložnici byly v roce 2016 kompletně vyměněny paladny za nová lehátka. K mateřské škole patří i zahrada, podél níž protéká potůček, který dětem umožňuje pozorovat život vodních živočichů po celý rok. Výhodou je poloha MŠ,která je takřka ve středu vesnice. Na vycházky tedy můžeme volit různé směry a trasy, rádi docházíme na nedaleké hřiště, louky či do lesa, kde děti rádi objevují různá zákoutí a staví si domečky. Děti se aktivně podílí na výzdobě třídy a celé školky.

Ve třídě pracují dvě kvalifikované učitelky, které si neustále rozšiřují své pedagogické vzdělání, které se snaží dále uplatnit v pedagogické činnosti. Snažíme se, aby se v naší MŠ děti cítili spokojeně a úspěšně se zapojily do kolektivu a života ve skupině. Klademe důraz na klidnou adaptaci přizpůsobenou individuálním potřebám dětí.Stále se snažíme vylepšovat podmínky pro socializaci a kultivaci každého dítěte tak, aby mohlo tvořivě rozvíjet svoji osobnost v radostném a podnětném prostředí.

Pokud neumíme pomoci, hledáme další vhodné kontakty na odborníky. Při naší práci máme na zřeteli, že tento věk je předurčující pro další rozvoj psychických a fyzických předpokladů dětí.

MŠ je zapojena do projektu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP), který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí v mateřských školách a žáků v základních školách. více na  www.map.masceskyles.cz.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Více zde.